Bruk siden .NET-autorisasjonsregler til å konfigurere regler for godkjenning av brukere som gir tilgang til webområdene og applikasjonene. Du kan legge til tillatelses- eller avslagsregler og angi brukere, roller eller brukergrupper som du vil gi tilgang til webinnholdet.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Modus

Viser handlingstypen som aktiveres av .NET-autorisasjonsregelen. Verdien kan være Tillat eller Avslå.

Brukere

Viser brukerne som gis eller nektes tilgang til webinnhold i henhold til .NET-autorisasjonsregelen.

Roller

Viser rollene som gis eller nektes tilgang til webinnhold i henhold til .NET-autorisasjonsregelen.

Verb

Viser verbene som .NET-autorisasjonsregelen brukes på.

Oppføringstype

Viser oppføringstypen for .NET-autorisasjonsregelen.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til tillatelsesregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for tillatelsesautorisasjon, der du kan konfigurere en regel som tillater tilgang til webinnholdet for bestemte roller, brukere eller brukergrupper.

Legg til avslagsregel

Åpner dialogboksen Legg til regel for avslagsautorisasjon, der du kan konfigurere en regel som avslår tilgang til webinnholdet for bestemte roller, brukere eller brukergrupper.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger regel for tillatelsesautorisasjon eller Rediger regel for avslagsautorisasjon, der du kan endre den valgte .NET-autorisasjonsregelen.

Fjern

Fjerner den valgte .NET-autorisasjonsregelen.

Se også


Innholdsfortegnelse