Bruk Enkel godkjenning til å kreve at brukere angir et gyldig brukernavn og passord for å få tilgang til innhold. Alle viktige weblesere støtter denne godkjenningsmetoden, og den fungerer på tvers av brannmurer og proxy-servere. Ulempen med enkel godkjenning er at den overfører passord på tvers av nettverket ved hjelp av svak kryptering. Du bør bare bruke enkel godkjenning når du vet at tilkoblingen mellom klienten og serveren er sikker.

Deaktiver anonym godkjenning hvis du bruker enkel godkjenning. Den første forespørselen alle weblesere sender til en server, er for anonym tilgang til serverinnhold. Hvis du ikke deaktiverer anonym godkjenning, kan brukerne få anonym tilgang til alt innhold på serveren, inkludert begrenset innhold.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Enkel godkjenning

Velg å håndtere Enkel godkjenning.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer Enkel godkjenning.

Deaktiver

Deaktiverer Enkel godkjenning.

Rediger

Viser dialogboksen Rediger innstillinger for Enkel godkjenning, der du kan angi standarddomene og -område. Du kan utføre denne handlingen bare når du velger Enkel godkjenning fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse