Ved hjelp av Web Server (IIS)-rollen i Windows Server® 2008 R2 kan du dele informasjon med brukere på Internett, et intranett eller et ekstranett. Windows Server 2008 R2 inneholder IIS 7.5, som er en enhetlig webplattform som integrerer IIS, ASP.NET og Windows Communication Foundation. De viktigste funksjonene og forbedringene i IIS 7.5 er følgende:

 • Integrerte tillegg

  • WebDAV og FTP

  • Be om filtrering

  • Administration Pack-moduler

 • Behandlingsforbedringer

  • Analyse av gode fremgangsmåter

  • IIS-modul for Windows PowerShell™

  • Loggføring og sporing av konfigurasjon

 • Forbedringer for programverter

  • Bedre tjenester

  • Behandlede tjenestekontoer

  • Vertsklar webkjerne

  • Sporing av mislykkede forespørsler for FastCGI

 • Bedre .NET-støtte på serverkjernen

I delene nedenfor kan du lære mer om Web Server (IIS)-rollen, de forespurte og valgfrie funksjonene på en IIS-webserver, og i tillegg maskinvaren og programvaren som brukes for å kjøre en IIS-webserver. På slutten av dette emnet kan du lære hvordan du åpner grensesnittet for webserveren, og hvordan du finner mer informasjon om IIS-webservere.

Hva er webservere?

Webservere er datamaskiner som har spesifikk maskinvare som lar dem godta forespørsler fra klientdatamaskiner og returnere svar på de forespørslene. Ved hjelp av webservere kan du dele informasjon over Internett, eller via intranett og ekstranett.

Ved hjelp av en IIS 7-webserver kan du:

 • Formidle informasjon til brukere på Internett.

 • Gi brukere tillatelse til å laste ned og laste opp innhold ved hjelp av FTP eller WebDAV (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring).

 • Være vertskap for webtjenester som inneholder forretningslogikk for applikasjoner med tre skalaenheter.

 • Distribuere applikasjoner til brukere over Internett i stedet for via fysiske medier, for eksempel disketter eller CD-ROMer.

Webservere kan være nyttige for forskjellige kunder og behov. For eksempel:

 • Eiere av små virksomheter kan formidle informasjon om sine tjenester ved hjelp av et enkelt webområde.

 • Eiere av middels store virksomheter kan tilby sine goder og tjenester via et elektronisk bestillingssystem, som består av ulike applikasjoner på et område.

 • Store foretaksvirksomheter kan utvikle og tilby forretningsapplikasjoner til ansatte via bedriftsintranett.

 • Å være vert for selskaper kan gi individuelle kunder serverplass og tilgang til servertjenester slik at de kan være vert for forskjellig elektronisk innhold og ulike applikasjoner.

 • Store selskaper kan formidle relevant informasjon og applikasjoner for forretningspartnere via ekstranett.

Nye funksjoner i webserverrollen i Windows Server 2008 R2

Delene nedenfor beskriver funksjoner for og forbedringer i IIS 7, webplattformen i Windows Server 2008 R2.

Integrerte tillegg

Med utgangspunkt i den utvidbare og modulære arkitekturen som ble innført med IIS 7, integrerer og forbedrer den nye IIS 7.5 eksisterende tillegg, samtidig som det er muligheter for flere tillegg og mer tilpasning.

WebDAV og FTP

WebDAV- og FTP-funksjonalitet i IIS 7 har blitt forbedret mye ved å innlemme mange nye funksjoner som webutviklere kan bruke til å publisere innhold mer pålitelig og sikkert enn tidligere. De nye FTP- og WebDAV-modulene gir også webserveradministratorer flere alternativer for godkjenning, revisjon og loggføring.

Be om filtrering

Modulen Be om filtrering, tidligere tilgjengelig som et tillegg for IIS 7, bidrar til å hindre potensielt skadelige forespørsler fra å komme til serveren, ved at du kan begrense eller blokkere spesifikke http-forespørsler.

Administration Pack-moduler

Tilleggsmoduler tidligere tilgjengelig for IIS 7 som en del av IIS Administration Pack inneholder flere verktøy for å hjelpe deg med å administrere IIS 7.5-webserveren fra IIS Manager. Disse modulene inkluderer Redigeringsprogram for konfigurasjon og UI-tillegg som hjelper deg med å behandle Be om filtrering-regler, FastCGI pg ASP.NET-programinnstillinger.

Behandlingsforbedringer

IIS 7.5 har den samme distribuerte og delegerte behandlingsarkitekturen som IIS 7, men IIS 7.5 har i tillegg nye administrasjonsverktøy.

Analyse av gode fremgangsmåter

BPA (Best Practices Analyzer – analyse av gode fremgangsmåter) er et behandlingsverktøy som kan åpnes via Serverbehandling og Windows PowerShell. BPA kan hjelpe administratorer med å redusere brudd på gode fremgangsmåter ved å søke på en IIS 7.5-webserver og rapportere når potensielle konfigurasjonsproblemer blir funnet.

IIS-modul for Windows PowerShell

IIS-modulen for Windows PowerShell er en snapin-modul for Windows PowerShell som du kan bruke til å utføre administrative oppgaver i IIS 7 og behandle IIS-konfigurasjon og kjøretidsdata. I tillegg gir en samling av oppgaveorienterte cmdleter deg en enkel måte å behandle webområder, webprogrammer og webservere på.

Loggføring og sporing av konfigurasjon

Med loggføring og sporing av konfigurasjon kan du revidere tilgang til IIS-konfigurasjonen og spore vellykkede eller mislykkede endringer ved å aktivere alle nye logger som blir tilgjengelige i Event Viewer.

Forbedringer for programverter

Med mange nye funksjoner som bidrar til å øke sikkerheten og gi bedre diagnostisering, er IIS 7.5 en enda mer fleksibel og kontrollerbar plattform for mange typer webprogrammer, for eksempel ASP.NET og PHP.

Bedre tjenester

Med utgangspunkt i isoleringsmodellen for programlager i IIS 7 som gav bedre sikkerhet og pålitelighet, kjører hvert programlager i IIS 7.5 nå hver prosess som en unik identitet med mindre rettigheter.

Behandlede tjenestekontoer

Domenekontoer med passord som behandles av vertsdatamaskinen, støttes nå som tjenesteidentiteter i IIS 7.5. Dette betyr at serveradministratorer ikke lenger trenger å bekymre seg om utløpende passord for programlager.

Vertsklar webkjerne

Andre programmer kan forbruke eller være vert for kjernekomponenter i IIS-webmotoren. Dette gjør at IIS 7-komponenter kan betjene HTTP-forespørsler direkte i et program. Dette er nyttig for å aktivere enkle webserverfunksjoner for egendefinerte programmer eller for feilsøkingsprogrammer.

Sporing av mislykkede forespørsler for FastCGI

I IIS 7.5 kan PHP-utviklere som bruker FastCGI-modulen, implementere IIS-sporingskall i programmene. Utviklerne kan deretter feilsøke programfeil ved hjelp av funksjonen Sporing av mislykket forespørsel i IIS for å feilsøke koden under utvikling.

Bedre .NET-støtte på serverkjernen

Med valget for installasjon av serverkjerne i Windows Server 2008 R2 har du støtte for .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 og 4.0. Dette betyr at du kan være vert for ASP.NET-programmer, utføre eksterne administrajonsoppgaver fra IIS Manager og kjøre cmdleter lokalt som er inkludert i IIS-modulen for Windows PowerShell for IIS.

Maskinvare og programvare for webserverrollen

Maskinvare- og programvarekravene for webserverrollen er de samme som kravene for Windows Server 2008 R2. Bruk ytelsestellere, labtestresultater, eksisterende data fra produksjonsmiljøer og nye implementeringer til å fastslå kapasiteten som behøves for serveren, og juster deretter etter behov.

Installere en IIS-webserver

Etter at du har installert operativsystemet, vises det en liste med innledende konfigurasjonsoppgaver. Du installerer Web Server (IIS)-rollen ved å klikke Legg til roller i listen over oppgaver og deretter klikke Webserver (IIS). Hvis du vil ha mer informasjon om å installere IIS, kan du se Installasjon.

Behandle en IIS-webserver

Når du har installert IIS, bruker du følgende prosedyrer til å åpne IIS Manager i Windows Server 2008 R2 eller Windows® 7.

Slik åpner du IIS-behandling i Windows Server 2008 R2
 • Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk IIS-behandling (Internet Information Services).

Slik åpner du IIS-behandling i Windows 7
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. I Kontrollpanel klikker du System og vedlikehold.

 3. I System og vedlikehold klikker du Administrative verktøy.

 4. I Administrative verktøy klikker du IIS-behandling (Internet Information Services).

Hvis du vil ha mer informasjon

Hvis du vil lære mer om webserverrollen, kan du vise Hjelp på serveren. Dette gjør du ved å åpne IIS Manager som beskrevet i forrige del. Trykk deretter F1.

Hvis du vil ha mer informasjon om webserverrollen, kan du se emner for Windows Server 2008 R2 på Internett:


Innholdsfortegnelse