Bruk Start-siden til enkelt å åpne nylige tilkoblinger på nytt og opprette nye tilkoblinger til webservere, områder og applikasjoner ved hjelp av IIS Manager. Du kan også klikke koblinger til elektroniske ressurser og bla gjennom nyheter om IIS.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Elementnavn Beskrivelse

Seneste tilkoblinger

Viser en liste over nylige tilkoblinger til webservere, områder og applikasjoner. Dobbeltklikk en tilkobling i listen for å åpne tilkoblingen på nytt. Du må kanskje skrive inn kontoopplysningene på nytt for å koble til.

Tilkoblingsoppgaver

Viser følgende tilkoblingsoppgaver:

  • Koble til localhost: Kobler til den lokale datamaskinen ved hjelp av legitimasjonen for Windows-brukeren som i øyeblikket er logget på.

  • Koble til en server: Åpner en veiviser som du kan koble til en server fra, ved hjelp av en Windows-administratorkonto.

  • Koble til et område: Åpner en veiviser som du kan koble til et område fra, ved hjelp av en Windows-brukerkonto eller IIS Manager-brukerkonto som har tillatelse til å koble til området.

  • Koble til en applikasjon: Åpner en veiviser som du kan koble til en applikasjon fra, ved hjelp av en Windows-brukerkonto eller IIS Manager-brukerkonto som har tillatelse til å koble til applikasjonen.

Elektroniske ressurser

Viser en liste over koblinger til elektroniske ressurser om IIS.

IIS-nyheter

Viser de siste IIS-nyhetene. Klikk Aktiver IIS-nyheter i feltet IIS-nyheter for å aktivere denne funksjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse