Bruk veivisersiden Angi detaljer om applikasjonstilkobling for å angi applikasjonen du vil koble til, i IIS Manager. Serveradministratoren bør gi deg informasjonen du må ha for å koble til applikasjonen.

Hvis du får en feilmelding når du forsøker å koble til serveren, ser du etter følgende mulige feil:

  • Du skrev inn en ugyldig verdi, for eksempel servernavnet eller brukeropplysningene.

  • Webserveren du kobler til, kjører ikke IIS. Du kan ikke bruke IIS Manager i IIS til å koble til en webserver som kjører en tidligere versjon av IIS.

  • Behandlingstjenesten er ikke startet på webserveren.

  • En brannmurregel hindrer tilkoblingen.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Servernavn

Skriv inn navnet på serveren som er vert for applikasjonen du vil koble til. Hvis serveren bruker en annen port enn 8172 (standardporten som er konfigurert for behandlingstjenesten), skriver du inn servernavnet og portnummeret atskilt med et kolon (:). Skriv for eksempel inn contoso:8080 for å koble til en server kalt contoso, med behandlingstjenesten konfigurert til å godta tilkoblinger til port 8080. Alternativt kan du skrive inn IPv4- eller IPv6-adressen i klammeparenteser ([]).

Områdenavn

Skriv inn det egendefinerte navnet på området som inneholder applikasjonen du vil koble til.

Applikasjonsnavn

Skriv inn navnet på applikasjonen du vil koble til.

Se også


Innholdsfortegnelse