Bruk funksjonssiden Serversertifikater til å vise navnene på sertifikatene, de fullt kvalifiserte domenenavnene (FQDNer) for verter som sertifikatene er utstedt til og FQDNene for serverne som har utstedt sertifikatene.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnene på sertifikater som er utstedt til klienter som kjøres på Internett- eller intranettverter.

Obs!  

Sertifikater må ikke ha navn. Det kan hende at du må se andre kolonner for å hente informasjon om sertifikater.

Utstedt til

Viser FQDNene for Internett- eller intranettvertene som sertifikater er utstedt til.

Utstedt av

Viser FQDNene for servere som har utstedt sertifikater til klienter som kjøres på Internett- eller intranettverter.

Utløpsdato

Viser datoen da sertifikatet løper ut.

Sertifikatets nummer

Viser binære data som er produsert ved hjelp av en hashing-algoritme. Selv om disse dataene identifiserer et sertifikat på en unik måte, kan ikke hashing-dataene brukes til å spore et sertifikat fordi hashing er en enveisprosess.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Importer

Åpner dialogboksen Importer sertifikat til å gjenopprette et mistet eller skadet sertifikat som du tidligere har sikkerhetskopiert, eller til å installere et sertifikat sendt til deg av en annen bruker eller sertifiseringsinstans (CA).

Opprett sertifikatforespørsel

Åpner veivisersiden Atskilte navneegenskaper for å gi informasjon om organisasjonen til en ekstern sertifiseringsinstans.

Fullfør sertifikatforespørsel

Åpner dialogboksen Fullfør sertifikatforespørsel til å installere sertifikatene du mottar fra sertifiseringsinstansen.

Opprett domenesertifikat

Åpner veivisersiden Atskilte navneegenskaper for å gi informasjon om organisasjonen til en intern sertifiseringsinstans.

Opprett selvsignert sertifikat

Åpner dialogboksen Opprett selvsignert sertifikat til å opprette sertifikater som skal brukes i servertestingsmiljøer og til feilsøking av sertifikater fra tredjepart.

Vis

Åpner dialogboksen Sertifikat slik at du kan vise informasjon om et sertifikat. Du må velge et sertifikat for å vise dette alternativet.

Eksporter

Åpner dialogboksen Eksporter sertifikat til å eksportere sertifikater fra en kildeserver når du vil bruke samme sertifikat på en målserver, eller når du vil sikkerhetskopiere sertifikatet og den tilhørende privatnøkkelen. Du må velge et sertifikat for å vise dette alternativet.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden. Du må velge et sertifikat for å vise dette alternativet.

Se også


Innholdsfortegnelse