Bruk funksjonssiden Regler for sporing av mislykket forespørsel til å administrere en liste over sporingsregler for mislykkede forespørsler.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Bane

Viser URL-adressen som er sporet av en sporingsregel for mislykkede forespørsler. URL-adressen kan inneholde maksimum ett jokertegn, og må være lokal i mappen der definisjonen for den mislykkede forespørselen er angitt. Jokertegnmønsterne *.aspx, og ind* vil for eksempel begge samsvare med URL-adressen www.contoso.com/index.aspx.

Tilknyttede leverandører

Viser sporingsleverandørene som er tilknyttet med en sporingsregel for mislykkede forespørsler. En leverandør definerer det funksjonelle området for sporing. Sporingsleverandøren ASP.NET er et eksempel på en sporingsleverandør som sporer overganger til og fra forvaltet kode, inkludert *.aspx-forespørsler.

Statuskoder

Viser HTTP-statuskoder og kombinasjoner av understatuskoder som spores av en sporingsregel for mislykkede forespørsler. Listen kan inneholde flere statuskoder, med komma som skilletegn.

Tid brukt

Viser maksimumstiden, i sekunder, som forespørselen skal bruke.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpne veiviseren Legg til regel for mislykket sporing av forespørsel, der du kan legge til en regel for sporing av mislykkede forespørsler.

Rediger

Åpne veiviseren Rediger regel for mislykket sporing av forespørsel, der du kan redigere den valgte regelen for sporing av mislykket forespørsel.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Rediger områdesporing

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for sporing av mislykket forespørsel på webområde, der du kan aktivere og konfigurere innstillinger for sporing av mislykket forespørsel for webområdet. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du er koblet til en server og har valgt et bestemt område.

Vis sporingslogger

Åpner mappen for sporingsloggfiler. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du er koblet til en server.

Tilbake til arvet

Tilbakestiller funksjonen til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Dermed slettes innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Vis sortert liste

Viser listen sortert etter konfigurasjon. Når du velger det sorterte listeformatet, kan du bare flytte elementer opp og ned i listen. Andre handlinger i Handlinger-ruten vises ikke før du velger det usorterte listeformatet.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Vis usortert liste

Viser listen i et usortert format. Når du velger det usorterte listeformatet, kan du sortere og gruppere elementer i listen, og du kan utføre handlinger i Handlinger-ruten.

Se også


Innholdsfortegnelse