Bruk Hoder-siden til å opprette en liste over hoder som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for hvis verdien til et hode overstiger angitt størrelse.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Hode

Viser hodet som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for hvis størrelsen overstiger angitt størrelse.

Størrelsesgrense

Viser maksimumsstørrelsen for hodet. Hvis du for eksempel angir verdien 100, avgrenser du lengden på et hode av innholdstypen til 100 byte.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til hode

Åpner dialogboksen Legg til hode, der du kan legge til et hode i listen over avslåtte hoder.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse