Bruk funksjonssiden FTP-forespørselsfiltrering til å angi innstillingene for forespørselsfiltrering for FTP-området. FTP-forespørselsfiltrering er en sikkerhetsfunksjon som Internett-leverandører og applikasjonstjenesteytere kan bruke til å begrense virkemåten til protokoller og innhold. Hvis du for eksempel bruker kategorien Filtyper, kan du angi en liste over hvilke filtyper som er tillatt eller ikke.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Filtyper

Angir en liste over filtyper som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for.

Skjulte segmenter

Angir en liste over skjulte segmenter som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for, og som ikke vises i mappevisninger.

URL-sekvenser for avslag

Angir en liste over URL-sekvenser som FTP-tjenesten skal avslå tilgang for.

Kommandoer

Angir en liste over FTP-kommandoer som FTP-tjenesten skal tillate eller avslå tilgang for.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for FTP-forespørselsfiltrering, der du kan konfigurere generelle egenskaper og FTP-forespørselsgrenser.

Tillat filtype

Åpner dialogboksen Tillat filtype, der du kan legge til en filtype i listen over tillatte filtyper.

Avslå filtype

Åpner dialogboksen Avslå filtype, der du kan legge til en filtype i listen over avslåtte filtyper.

Legg til skjult segment

Åpner dialogboksen Legg til skjult segment, der du kan legge til et skjult segment i listen over skjulte segmenter.

Legg til URL-sekvens

Åpner dialogboksen Legg til URL-sekvens for avslag, der du kan legge til en URL-sekvens i listen over avslåtte URL-sekvenser.

Tillat kommando

Åpner dialogboksen Tillat kommando, der du kan legge til en FTP-kommando i listen over tillatte FTP-kommandoer.

Avslå kommando

Åpner dialogboksen Avslå kommando, der du kan legge til en FTP-kommando i listen over avslåtte FTP-kommandoer.

Advarsel!  

Hvis du bruker denne funksjonen på feil måte, kan det hende at ingen får tilgang til serveren. Hvis du for eksempel avslår tilgang for kommandoene USER og PASS, kan ikke brukere logge på FTP-serveren.

Fjern

Fjerner en filtype, et skjult segment, en URL-sekvens eller en kommando fra listen.


Innholdsfortegnelse