Bruk Filtyper-siden til å lage en liste over filtyper som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for. Dette er med på å begrense bestemte filtyper og øke sikkerheten på webserveren.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på denne funksjonssiden og i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Filtype

Viser filtypen som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Tillatt

Viser statusen for filtypen. Statusen er True hvis filtypen er tillatt, eller False hvis filtypen er avslått.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Tillat filtype

Åpner dialogboksen Tillat filtype, der du kan legge til en filtype i listen over tillatte filtyper.

Avslå filtype

Åpner dialogboksen Avslå filtype, der du kan legge til en filtype i listen over avslåtte filtyper.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse