Bruk dialogboksene Legg til skripttilordning og Rediger skripttilordning til å legge til nye eller redigere eksisterende behandlinger på webserveren. Opprinnelige behandlingsprogrammer, også kjent som skriptmotorer, er opprinnelige EXE- eller DLL-kodefiler som svarer på bestemte forespørsler.

Obs!  

Skripttilordninger gir bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av IIS. Kjørbare filer må skrives til CGI-spesifikasjonen, og DLL-filer (bibliotek for dynamiske koblinger) må støtte grensesnittene for ISAPI-filtypen.

Hvis du tilordner en type forespørsel til en EXE-fil (skriptmotoren), vil CgiModule laste inn den tilknyttede kjørbare filen når en forespørsel som sendes til serveren, samsvarer med tilordningen for behandlingsprogrammet. Hvis du tilordner en type forespørsel til en DLL-fil (skriptmotoren), vil IsapiModule laste inn DLL-filen når en forespørsel som sendes til serveren, samsvarer med tilordningen for behandlingsprogrammet. IIS 7 inneholder for eksempel en tilordning for behandlingsprogram for Active Server Pages (ASP). Alle forespørsler for ASP-filer behandles av skriptmotoren asp.dll, som lastes inn av IsapiModule fordi ASP.DLL er en ISAPI-filtype.

Obs!  

Hvis du konfigurerer skripttilordninger for kjørbare filer, kontrollerer du at CgiModule er registrert og aktivert på siden Moduler. Hvis du konfigurerer skripttilordninger for DLL-filer, kontrollerer du også at IsapiModule er registrert og aktivert på siden Moduler.

Etter at du klikker OK for å legge til eller lagre tilordningen for behandlingsprogrammet, må den kjørbare filen legges til i listen ISAPI- og CGI-begrensninger for at den skal kunne kjøres.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Forespørselsbane

Skriv inn filtypen eller filnavnet med en filtype du vil at behandlingsprogrammet skal behandle forespørsler for. Hvis du for eksempel vil at behandlingen skal kjøre alle forespørsler for ASP-filer, skriver du inn *.asp. Hvis du vil at behandlingen skal kjøre alle forespørsler for en bestemt fil, skriver du inn filnavnet og filtypen, for eksempel Myfile.asp.

Obs!  

Hvis du vil konfigurere en skripttilordning for jokertegn, bruker du handlingen Legg til skripttilordning for jokertegn på siden Tilordninger for behandlingsprogram.

Kjørbar fil

Skriv inn banen til CGI-programmet eller til ISAPI-filtypen i det fysiske filsystemet.

Obs!  

Hvis du angir banen for en EXE-fil som har mellomrom i banen, omslutter du banen i doble anførselstegn ("). Du kan også angi kommandolinjeparametere med EXE-filer. Disse instruksjonene gjelder ikke for DLL-filer.

Finn EXE- eller DLL-filen i det fysiske filsystemet.

Navn

Skriv inn et beskrivende navn for tilordningen for behandlingsprogrammet.

Forespørselsbegrensninger

Åpner dialogboksen Forespørselsbegrensninger, der du kan angi flere valgfrie begrensninger for tilordningen.

Se også


Innholdsfortegnelse