Bruk siden Bindinger og SSL-innstillinger i veiviseren for publisering av FTP-område til å angi bindinger og SSL-innstillinger.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

IP-adresse

Angir IP-adressen for FTP-området. Standardverdien er Alle utilordnede.

Port

Angir hvilken port FTP-området skal lytte etter innkommende forespørsler på. Standardverdien for FTP er 21.

Aktiver virtuelle vertsnavn

Angir om virtuelle FTP-vertsnavn er aktivert.

Obs!  

Noen FTP-klienter støtter ikke virtuelle FTP-vertsnavn.

Virtuell vert

Angir et virtuelt vertsnavn. Dette gjør at du kan ha flere FTP-områder på én enkelt IP-adresse ved å bruke standardporten.

Start FTP-område automatisk

Angir om FTP-området skal starte automatisk når FTP-tjenesten starter.

SSL-sertifikat

Angir SSL-sertifikatet som skal brukes.

Obs!  

Denne rullegardinmenyen er tom hvis ingen SSL-sertifikater er installert.

Ingen SSL

Angir at SSL ikke brukes.

Tillat SSL

Angir om SSL er tillatt.

Krever SSL

Angir om SSL kreves. Dette er standardinnstillingen.


Innholdsfortegnelse