Använd sidan Bindningar och SSL-inställningar i FTP-platsens publiceringsguide för att ange bindningar och SSL.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

IP-adress

Anger IP-adressen för FTP-platsen. Standardvärdet är Alla otilldelade.

Port

Anger porten som FTP-platsen lyssnar efter inkommande begäranden på. Standardvärdet för FTP är 21.

Aktivera virtuella värdnamn

Anger om virtuella FTP-värdnamn är aktiverade eller inte.

OBS

Vissa FTP-klienter har inte stöd för virtuella FTP-värdnamn.

Virtuell värd

Anger ett virtuellt värdnamn. Härigenom kan du ha flera FTP-platser på en IP-adress med standardporten.

Starta FTP-platsen automatiskt

Anger om FTP-platsen ska startas automatiskt eller inte när FTP-tjänsten startar.

SSL-certifikat

Anger vilket SSL-certifikat som ska användas.

OBS

Den nedrullningsbara menyn är tom om inga SSL-certifikat är installerade.

Inget SSL

Anger att SSL inte ska användas.

Tillåt SSL

Anger om SSL är tillåtet eller inte.

Kräv SSL

Anger om SSL krävs eller inte. Detta är standardinställningen.


Innehåll