Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Σύνδεση και ρυθμίσεις SSL του "Οδηγού δημοσίευσης τοποθεσίας FTP", για να ορίσετε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις SSL.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Διεύθυνση IP

Καθορίζει τη διεύθυνση IP για την τοποθεσία FTP. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Όλες οι μη εκχωρημένες.

Θύρα

Καθορίζει τη θύρα, στην οποία εκτελεί ακρόαση η τοποθεσία FTP για τις εισερχόμενες αιτήσεις. Η προεπιλεγμένη τιμή για την τοποθεσία FTP είναι 21.

Ενεργοποίηση ονομάτων εικονικού κεντρικού υπολογιστή

Καθορίζει εάν είναι ενεργοποιημένα τα ονόματα εικονικού κεντρικού υπολογιστή FTP.

Σημείωση

Ορισμένα προγράμματα-πελάτες FTP δεν υποστηρίζουν ονόματα εικονικού κεντρικού υπολογιστή FTP.

Εικονικός κεντρικός υπολογιστής

Καθορίζει ένα όνομα εικονικού κεντρικού υπολογιστή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πολλές τοποθεσίες FTP σε μία διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη θύρα.

Αυτόματη έναρξη τοποθεσίας FTP

Καθορίζει εάν η έναρξη της τοποθεσίας FTP θα γίνεται αυτόματα παράλληλα με την έναρξη της υπηρεσίας FTP.

Πιστοποιητικό SSL

Καθορίζει το πιστοποιητικό SSL προς χρήση.

Σημείωση

Αυτό το αναπτυσσόμενο μενού θα είναι κενό, εάν δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πιστοποιητικό SSL.

Χωρίς SSL

Καθορίζει ότι δεν θα γίνει χρήση SSL.

Αποδοχή SSL

Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η χρήση SSL.

Απαιτείται SSL

Καθορίζει εάν απαιτείται SSL. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Πίνακας περιεχομένων