Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη ρύθμισης εφαρμογής και Επεξεργασία ρύθμισης εφαρμογής για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε καθολικές μεταβλητές που βρίσκονται αποθηκευμένες σε μια κεντρική θέση. Η πρόσβαση σε αυτά τα ζεύγη ονομάτων/τιμών είναι δυνατή από οπουδήποτε σε μια εφαρμογή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Καθορίζει ένα μοναδικό όνομα για τη ρύθμιση της εφαρμογής.

Τιμή

Καθορίζει μια τιμή για τη ρύθμιση της εφαρμογής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων