Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός κοινών κεφαλίδων απόκρισης HTTP για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των κεφαλίδων που επιτρέπουν τις ενεργές διευθύνσεις HTTP και καθορίζουν τον χρόνο λήξης του περιεχομένου Web.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Δυνατότητα ενεργών HTTP

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε τη σύνδεση υπολογιστή/διακομιστή ανοικτή σε πολλαπλές αιτήσεις στο διακομιστή. Οι ανοικτές συνδέσεις βελτιώνουν τις επιδόσεις όταν ένας υπολογιστής-πελάτης υποβάλλει πολλές αιτήσεις για περιεχόμενο ιστοσελίδων επειδή ο διακομιστής μπορεί να επιστρέφει πιο γρήγορα το περιεχόμενο για κάθε αίτηση.

Σημείωση

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα διατήρησης ενεργών HTTP όταν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη ασφάλεια ή υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται σε συνδέσεις, για παράδειγμα, τον ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows.

Λήξη περιεχομένου Web

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήξης του περιεχομένου Web. Ένας διακομιστής Web επιστρέφει αυτήν την τιμή κεφαλίδας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης πελάτη σε μια κεφαλίδα αρχείου HTML. Το πρόγραμμα περιήγησης συγκρίνει την τιμή με την τρέχουσα ημερομηνία, για να καθορίσει εάν θα εμφανίσει μια σελίδα που θα έχει αποθηκευτεί στο cache στον υπολογιστή-πελάτη ή εάν θα ζητήσει μια ενημερωμένη σελίδα από το διακομιστή.

Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να καθορίσετε τον χρόνο λήξης του περιεχομένου:

  • Αμέσως - Το περιεχόμενο λήγει αμέσως αφού παραδοθεί. Αυτή η ρύθμιση είναι η πλέον κατάλληλη για περιεχόμενο που περιέχει απόρρητες πληροφορίες που δεν θέλετε να αποθηκευτούν στο cache ή που ενημερώνονται πολύ συχνά.

  • Ύστερα από - Αυτή η ρύθμιση ορίζει τον χρόνο που θα πρέπει να παρέλθει πριν να λήξει το περιεχόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι η πλέον κατάλληλη για περιεχόμενο που ενημερώνεται τακτικά, για παράδειγμα, σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Πληκτρολογήστε μια τιμή στο αντίστοιχο πλαίσιο και επιλέξτε μία από τις παρακάτω τιμές από τη λίστα : Δευτερόλεπτα, Λεπτά, Ώρες, Ημέρες.

  • Στις (σε Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)) - Αυτή η ρύθμιση ορίζει την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα λήξει το περιεχόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι η πλέον κατάλληλη για περιεχόμενο που δεν αναμένεται να αλλάζει συχνά.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων