Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Τύποι MIME για να διαχειριστείτε μια λίστα με τύπους MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τους τύπους περιεχομένου που είναι δυνατό να διακομιστούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα διακομιστή Web.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επέκταση

Εμφανίζει την επέκταση ονόματος αρχείου, για παράδειγμα, .chm.

Τύπος MIME

Εμφανίζει τον τύπο MIME, για παράδειγμα, μια εφαρμογή/ροή οκτέτου.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τύπου MIME από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν τύπο MIME.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τύπου MIME από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο τύπο MIME.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων