Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών για να επιλέξετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την τοποθεσία ή την εφαρμογή. Οι παράμετροι ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών έχουν ρυθμιστεί, ώστε να χρησιμοποιούν μια έκδοση του .NET Framework και μια από τις δύο λειτουργίες επεξεργασίας διαχειριζόμενου κώδικα. Επιλέξτε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που έχει ρυθμιστεί, ώστε να χρησιμοποιεί την έκδοση .NET Framework και τη λειτουργία επεξεργασίας διαχειριζόμενου κώδικα που απαιτεί η τοποθεσία ή η εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή σας δεν απαιτεί το .NET Framework, μπορείτε να επιλέξετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών ο οποίος έχει ρυθμιστεί χωρίς διαχειριζόμενο κώδικα.

Σημείωση

Για να προσθέσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών στη σελίδα Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

Επιλέξτε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που θέλετε να χρησιμοποιεί η τοποθεσία ή η εφαρμογή.

Ιδιότητες

Εμφανίζει την έκδοση .NET Framework και τη λειτουργία διοχέτευσης που χρησιμοποιεί ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών, σύμφωνα με τη ρύθμιση παραμέτρων του.

Σημείωση

Η λειτουργία διοχέτευσης δεν εμφανίζεται όταν ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιεί το .NET Framework έκδοση 1.1.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων