Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων προφίλ για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη διασύνδεση μεταξύ της υπηρεσίας ιδιότητας μέλους ASP.NET και των προελεύσεων δεδομένων ιδιότητας μέλους.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής

Καθορίζει την προεπιλεγμένη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών ιδιότητας μέλους ASP.NET και των προελεύσεων δεδομένων ιδιότητας μέλους.

Σημείωση

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή ASP.NET περιλαμβάνει μια προεπιλεγμένη παρουσία SqlProfileProvider με την ονομασία AspNetSqlProfileProvider που συνδέεται στο διακομιστή SQL, στον τοπικό υπολογιστή. Από προεπιλογή, η δυνατότητα προφίλ ASP.NET χρησιμοποιεί αυτήν την παρουσία της υπηρεσίας παροχής. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε διαφορετική προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής προφίλ ASP.NET, ανατρέξτε στο θέμα ASP.NET Profile Providers (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων