Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του Οδηγού Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης για να επιλέξετε Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft RSA SChannel ή Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft DH SChannel για την παροχή πιστοποιητικών που κρυπτογραφούν τις μεταδόσεις δεδομένων μεταξύ του διακομιστή και των προγραμμάτων-πελατών. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας μετάδοσης δεδομένων αλλάζοντας το μήκος bit που σχετίζεται με την υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης

Επιλέξτε Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft RSA SChannel ή Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft DH SChannel. Η προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης είναι Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft RSA SChannel.

Σημείωση

Επιλέξτε Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης Microsoft DH SChannel, όταν πρέπει να ανταλλάξετε ένα μυστικό κλειδί μέσω δικτύου που δεν είναι ασφαλές και εάν δεν είχατε καμία προηγούμενη επικοινωνία με το άλλο μέρος.

Μήκος bit

Επιλέξτε το μήκος bit που θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία παροχής που επιλέξατε. Από προεπιλογή, η υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης RSA SChannel χρησιμοποιεί μήκος bit 1024 και η υπηρεσία παροχής DH SChannel χρησιμοποιεί μήκος bit 512.

Σημείωση

Το μεγαλύτερο μήκος bit αυξάνει το επίπεδο κρυπτογράφησης. Ωστόσο μπορεί να μειώσει την απόδοση, επειδή απαιτεί τη μετάδοση επιπλέον bit.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων