Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη φίλτρου ISAPI και Επεξεργασία φίλτρου ISAPI για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα αρχείο .dll που αλλάζει ή βελτιώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών IIS.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα φίλτρου

Πληκτρολογήστε το όνομα του φίλτρου ISAPI.

Εκτελέσιμο

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του αρχείου .dll του φίλτρου ISAPI. Για παράδειγμα, %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων