Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας ή Επεξεργασία προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας για να προσθέσετε νέες προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP στο διακομιστή FTP ή για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μιας προσαρμοσμένης υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας FTP που έχετε ήδη προσθέσει στο διακομιστή FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Καθορίζει το όνομα που θα εμφανίζεται στη λίστα Επιλογή μίας ή περισσότερων προσαρμοσμένων υπηρεσιών παροχής για το παράθυρο διαλόγου Παράθυρο διαλόγου "Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής FTP".

Αναγνωριστικό κλάσης

Καθορίζει το όνομα κλάσης ή το GUID για μια κλάση COM, όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Τοπική υπηρεσία παροχής (COM).

Τύπος

Καθορίζει τον διαχειριζόμενο τύπο για μια κλάση .NET, όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Διαχειριζόμενη υπηρεσία παροχής (.NET).

Τομέας εφαρμογής

Καθορίζει τον τομέα εφαρμογής για μια κλάση .NET, όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Διαχειριζόμενη υπηρεσία παροχής (.NET).

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας FTP, θα πρέπει επίσης να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για την εξουσιοδότηση FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων