Du använder guiden Onlineutfärdare av certifikat för att identifiera en server i din Windows-domän för Onlineutfärdare av certifikat. Du måste dessutom förse den certifikatutfärdarserver du tänker använda med ett Eget namn för att slutföra guiden Skapa domäncertifikat.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Ange onlineutfärdare av certifikat

Ange sökväg för en certifikatutfärdarserver som finns i din Windows-domän, eller klicka på Välj för att söka efter en certifikatutfärdarserver i din domän.

OBS

Det är inte lämpligt att använda domäncertifikat för externa klienter som inte är medlemmar i din interna Windows-domän.

Eget namn

Ange ett namn för den certifikatutfärdarserver du vill använda i rutan Eget namn. Du måste ange ett namn i rutan Eget namn för att slutföra guiden Skapa domäncertifikat.

Se även


Innehåll