Använd Startsidan för att visa och komma åt listan över funktioner som är tillgängliga för konfiguration i IIS-hanteraren.

Den nedrullningsbara listan Gruppera efter används för att gruppera liknande funktioner och den nedrullningsbara listan Vy används för att visa funktionerna i olika format, t.ex. ikoner eller detaljerat. Om du väljer Detaljer i den nedrullningsbara listan Vy kan du sortera funktionerna genom att klicka på en av kolumnerna på Startsidan.

Startsidan visas när båda följande påståenden gäller:

  • Du har valt Funktionsvy.

  • Du har klickat på en webbserver, en webbplats, ett webbprogram, en virtuell katalog eller en fysisk katalog i trädet i fönstret Anslutningar, eller så har du valt en fil i Innehållsvy och därefter klickat på Växla till funktionsvy.

Se även


Innehåll