Du använder dialogrutan Lägg till .NET-roll för att lägga till rollnamn i den databas som denna provider refererar till. Med roller kan du dela in användare i kategorier och sedan utföra en säkerhetsåtgärd mer effektivt, som till exempel att utfärda behörighet.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Frågar efter rollnamnet.

Se även


Innehåll