Använd funktionssidan ISAPI- och CGI-begränsningar för att hantera en lista över begränsningar för ISAPI- och CGI-program.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välja ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Beskrivning

Ger en lista över beskrivningar för ISAPI- och CGI-program.

Begränsning

Här visas om det specifika programmet får köras.

Sökväg

Här visas sökvägen för .dll- eller .exe-filen.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till ISAPI- eller CGI-begränsning där du kan hantera begränsningar för CGI- (.exe) och ISAPI-program (.dll).

Neka

Anger begränsningsinställningen för ett CGI- (.exe) eller ISAPI-program (.dll). Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Tillåt

Anger begränsningsinställningen för ett CGI- (.exe) eller ISAPI-program (.dll). Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera ISAPI- eller CGI-begränsning där du kan hantera begränsningar för CGI- (.exe) och ISAPI-program (.dll). Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Redigera funktionsinställningar

Öpnnar dialogrutan Redigera inställningar för ISAPI-adress och CGI-begränsningar där du kan konfigurera inställningar som gäller hela funktionen ISAPI- och CGI-begränsningar.

Se även


Innehåll