Använd sidan HTTP-verb för att skapa en lista med verb som modulen för filtrering av begäranden tillåter eller nekar åtkomst. Exempel på HTTP-verb är: GET, POST och HEAD.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Verb

Visar verbet som modulen för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Tillåts

Visar status för verbet, som antingen är sant om verbet tillåts eller falskt om verbet nekas.

OBS

Endast verb som visas i listan och har Tillåts inställt på falskt blockeras. Alla andra verb tillåts.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Tillåt verb

Öppnar dialogrutan Tillåt verb där du kan lägga till ett verb i listan över tillåtna verb.

Neka verb

Öppnar dialogrutan Neka verb där du kan lägga till ett verb i listan över nekade verb.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll