Du använder dialogrutan Redigera inställningar för .NET-användare för att ange standardprovider.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Standardprovider

Anger standardprovidern för .NET-användare. IIS 7 innehåller följande provider:

  • AspNetSqlMembershipProvider - Använd den här providern för att lagra användarinformation i en SQL Server-databas.

Se även


Innehåll