Du använder sidan Innehållsvy för att visa innehållet i det objekt som markerats i trädet i fönstret Anslutningar. Välj t.ex. en webbplats och klicka på Innehållsvy för att se en lista över de program, virtuella kataloger, fysiska kataloger och filer som finns på webbplatsen.

Om du vill gå till ett objekts startsida högerklickar du på objektet i listan Innehåll och klickar på Växla till funktionsvy. På Startsidan kan du konfigurera funktioner för objektet, t.ex. autentiseringsinställningar för ett program.

OBS

IIS-hanteraren visar inte filer i trädet i fönstret Anslutningar. Om du vill konfigurera funktioner för separata filer måste du högerklicka på filen i Innehållsvy och därefter klicka på Växla till funktionsvy.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt. Sök i listan genom att ange sökvärden i rutan Filter, expandera listan Gå till för att välja vilket fält du ska söka i och klicka sedan på Gå till eller tryck på returtangenten. Klicka på Visa alla för att ta bort filtervillkoren.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Namn

Visar namnet för varje objekt.

Typ

Visar typ av objekt, t.ex. program eller virtuell katalog.

Element i åtgärdsfönstret

Vilka åtgärder som finns i fönstret Åtgärder beror på vilken typ av objekt du väljer på sidan Innehåll. När du är ansluten till en plats eller ett program är dessutom de enda tillgängliga alternativen Växla till funktionsvy, Bläddra och Uppdatera.

Elementnamn Beskrivning

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan konfigurera avancerade inställningar för det valda objektet.

Lägg till program

Öppnar dialogrutan Lägg till program där du kan lägga till ett program.

Lägg till programpool

Öppnar dialogrutan Lägg till programpool där du kan lägga till en programpool till webbservern.

Lägg till virtuell katalog

Öppnar dialogrutan Lägg till virtuell katalog där du kan lägga till en virtuell katalog.

Lägg till webbplats

Öppnar dialogrutan Lägg till webbplats där du kan lägga till en webbplats som använder HTTP- eller HTTPS-protokoll för kommunikation.

Bläddra

Öppnar det valda objektet i en webbläsare.

Konvertera till program

Konverterar katalogen till ett program.

Redigera bindningar

Öppnar dialogrutan Bindningar för webbplats där du kan lägga till, redigera och ta bort platsbindningar för det valda objektet.

Utforska

Öppnar den fysiska katalogen (i Utforskaren) som har mappats till det valda objektet.

Redigera behörigheter

Öppnar dialogrutan Egenskaper för den fysiska katalogen som har mappats till det valda objektet.

Uppdatera

Uppdaterar sidan Innehåll.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på sidan.

Ta bort anslutning

Tar bort den valda anslutningen.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för det valda objektet så att du kan byta namn på det.

Starta om

Stoppar och startar om vald plats. Att starta om en plats gör att platsen blir tillfälligt otillgänglig tills omstarten har slutförts.

Start

Startar vald plats.

Stopp

Stoppar vald plats. Att stoppa en plats gör att platsen blir tillfälligt otillgänglig tills den har startats.

Växla till funktionsvy

Öppnar Start-sidan i det valda objektets funktionsvy.

Visa program

Öppnar funktionssidan Program där du kan se vilka program som tillhör den valda platsen.

Visa virtuella kataloger

Öppnar funktionssidan Virtuella kataloger där du kan se vilka virtuella kataloger som tillhör den valda platsens rotprogram.

Se även


Innehåll