Du använder funktionssidan Programinställningar för att hantera en lista över nyckel-/värdepar som lagras i Web.config-filen för webbprogrammet. Du kan hämta programinställningarna från vilken plats som helst i programmet.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas namnet på programinställningsvariabeln.

Värde

Här visas det värde som tilldelats programinställningsvariabeln.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till programinställning där du kan lägga till inställningsvariabel och värde för programmet.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera programinställning där du kan redigera inställningsvariabel och värde för valt program.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll