Uygulamanızın web.config dosyasında depolanan anahtar/değer çiftlerinin listesini yönetmek için Uygulama Ayarları özellik sayfasını kullanın. Uygulama ayarlarına uygulamanın herhangi bir yerinden erişilebilir.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Uygulama ayarı değişkeninin adını görüntüler.

Değer

Uygulama ayarı değişkenine atanan değeri görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Uygulama ayarı değişkeni ve değeri ekleyebileceğiniz Uygulama Ayarı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili uygulama ayarını düzenleyebileceğiniz Uygulama Ayarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler