Bruk funksjonssiden Applikasjonsinnstillinger til å administrere en liste over nøkkel- og verdipar som er lagret i filen Web.config for applikasjonen. Applikasjonsinnstillinger kan åpnes fra hvor som helst i applikasjonen.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på applikasjonsinnstillingsvariabelen.

Verdi

Viser verdien som er tilordnet applikasjonsinnstillingsvariabelen.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til applikasjonsinnstilling, der du kan legge til en variabel og en verdi for en applikasjonsinnstilling.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger applikasjonsinnstilling, der du kan redigere den valgte applikasjonsinnstillingen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse