İşleyicinin istekleri işlemesini istediğiniz, isteğe bağlı kısıtlamalar, örneğin istenen kaynak türünü veya HTTP fiilini belirtmek için İstek Kısıtlamaları iletişim kutusunu kullanın. Kısıtlamaları yalnızca işleyicinin istekleri işleme koşullarını sınırlamanız gerektiğinde yapılandırın. Kısıtlamaları yapılandırmadığınız zaman, istekler işleyici tarafından istenen kaynak türüne ve belirtilen HTTP fiillerine bakılmaksızın işlenir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Eşleme

İşleyici eşlemesini bir dosya veya klasör gibi belirli kaynak türleri için isteklerle kısıtlamak istiyorsanız bu sekmedeki seçenekleri yapılandırın. Bu sekmedeki seçenekleri yapılandırmazsanız, istekler işleyici tarafından istekte belirtilen kaynak türüne bakılmaksızın işlenir.

Yalnızca istek şuna eşlendiğinde çağır

İşleyici eşlemesinin yalnızca dosya veya klasör isteği gibi belirli bir kaynak türüne yönelik isteklere uygulanmasını istiyorsanız Eşleme sekmesinde bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçerseniz, bu onay kutusunun altındaki seçeneklerden birini seçerek kaynak türünü de belirtmeniz gerekir.

Dosya

İşleyicinin belirli bir dosya adına veya dosya adı uzantısına yönelik istekleri işlemesini istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Örneğin, ASPClassic işleyicisi .asp dosyalarına yönelik istekleri işler. Bu seçenek ancak İşleyiciyi yalnızca istek şuna eşlendiğinde çağır onay kutusu seçilirse kullanılabilir.

Klasör

İşleyicinin bir klasöre yönelik istekleri işlemesini istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Belirli bir işleyici tarafından işlenmesini istediğiniz içeriğin bulunduğu bir klasörünüz varsa, bu kısıtlamayı kullanabilirsiniz. Bu seçenek ancak İşleyiciyi yalnızca istek şuna eşlendiğinde çağır onay kutusu seçilirse kullanılabilir.

Dosya veya klasör

İşleyicinin dosyalara ve klasörlere yönelik istekleri işlemesini istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Bu seçenek ancak İşleyiciyi yalnızca istek şuna eşlendiğinde çağır onay kutusu seçilirse kullanılabilir.

Fiiller

İşleyici eşlemesini istemcilerin istekte bulunurken HTTP üstbilgilerinde sağladıkları belirli HTTP fiilleriyle kısıtlamak istiyorsanız bu sekmedeki seçenekleri yapılandırın.

Tüm fiiller

İsteklerin işleyici tarafından istemcinin belirttiği fiillere bakılmaksızın işlenmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın. Varsayılan olarak bu seçenek belirlenmiştir.

Aşağıdaki fiillerden biri

İşleyicinin istekleri yalnızca istemci belirli bir veya birden çok HTTP fiilini sağladığında işlemesini istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Seçeneğe karşılık gelen metin kutusuna, işleyici eşlemesinin uygulanmasını istediğiniz HTPP fiilini veya fiillerini yazın. Örneğin, istemci GET fiilini kullandığında işleyicinin istekleri işlemesini istiyorsanız GET yazın.

Erişim

İşleyicinin sanal bir dizinde çalışması için gereken erişimi yapılandırmak için bu sekmedeki seçeneklerden birini seçin. Bu ayar (özelliğin, Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunda ayarlanmış olan erişim ilkesiyle birlikte) işleyicinin çalıştırılıp çalıştırılamayacağını belirler.

Önemli

İşleyici için gereken erişim ayarının doğruluğundan emin olun; doğru değilse, işleyici istenmeyen bir biçimde çalışabilir. Örneğin, ISAPI-dll işleyicisine gereken erişimi Yürütme yerine Okuma olarak değiştirirseniz, özelliğin erişim ilkesinde yalnızca Okuma etkinleştirilmiş olsa bile, ISAPI uzantıları çalıştırılabilir.

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

  • Hiçbiri: Erişim ilkesi seçenekleri etkinleştirilmese bile işleyici çalışır.

  • Okuma: Erişim ilkesinde Okuma etkinleştirildiyse işleyici çalışır.

  • Yazma: Erişim ilkesinde Yazma etkinleştirildiyse işleyici çalışır.

  • Kod: Erişim ilkesinde Kodlar etkinleştirildiyse işleyici çalışır. Bu varsayılan seçimdir.

  • Yürütme: Erişim ilkesinde Yürütme etkinleştirildiyse işleyici çalışır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler