İçeriğe erişim kurallarını tanımlamak için Yetki İzni Verme Kuralı Ekle, Yetki İzni Verme Kuralını Düzenle, Yetki İzni Reddetme Kuralı Ekle veya Yetki İzni Reddetme Kuralını Düzenle iletişim kutusunu kullanın.

Önemli

Microsoft Windows yetkilendirme kuralları, bir kullanıcının erişimi reddedildiyse, Reddetme kuralının tüm diğer kurallardan öncelikli olduğunu belirtir.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Tüm kullanıcılar

Hem anonim, hem kimliği doğrulanmış kullanıcıların içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı, içeriğe erişim izni veren tüm kuralların altına yerleştirdiğinizden emin olun. Bu kural kurallar listesinin en üstünde olursa, tüm kullanıcıların içeriğe erişimi reddedilir.

Tüm anonim kullanıcılar

Kimliği doğrulanmayan kullanıcıların içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı kullanırsanız, tüm kullanıcıların kimlik doğrulayabilmeleri için geçerli bir temel veya özel kimlik doğrulama kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Belirtilen roller veya kullanıcı grupları

Belirli Microsoft Windows rollerinin veya kullanıcı gruplarının içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu kuralı kullanırsanız, belirtilen rollerin ve grupların tüm üyelerinin kimlik doğrulayabilmeleri için geçerli bir temel veya özel kimlik doğrulama kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Belirtilen kullanıcılar

Belirli bir kullanıcı hesabının içeriğe erişimini yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Not

Bu seçeneği kullanırsanız, tüm kullanıcıların kimlik doğrulayabilmeleri için geçerli bir temel veya özel kimlik doğrulama kullanıcı hesabına ve parolasına sahip olmaları gerekir.

Okuma

Belirtilen kullanıcıların okuma izinleri olup olmadığını belirtir.

Yazma

Belirtilen kullanıcıların yazma izinleri olup olmadığını belirtir.

Not

FTP yetkilendirme ayarlarınızı yapılandırdığınızda, FTP kimlik doğrulama ayarlarınızı da yapılandırmalısınız.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler