Temsil yönetimi özellikleri, bilgisayar yöneticilerinin Web sunucusu üzerinde tam denetim kurup koruyabilmelerini, bilgisayar yöneticisi olmayanlara sitelerde ve uygulamalarda özellikleri yapılandırma yetkisi atayabilmelerini sağlar. Windows kullanıcılarına ve IIS Yöneticisi kullanıcılarına bir siteye veya uygulamaya bağlanma izni verebilirsiniz. Bu kullanıcılar, kendilerine izin verdiğiniz sitelerde ve uygulamalarda temsil edilen özellikleri yapılandırabilir. Bu kullanıcıların Web sunucusuna IIS Yöneticisi bileşenini kullanarak bağlanabilmelerini istiyorsanız, Yönetim Hizmeti'ni uzak bağlantıları etkinleştirecek biçimde yapılandırmanız gerekir.

Notlar

 AdımBaşvuru
Onay kutusu

IIS Yöneticisi kullanıcı hesaplarını ekleyip, Windows ve IIS Yöneticisi kullanıcılarının bir siteye veya uygulamaya bağlanmasına izin verin.

IIS Yöneticisi'nde Sitelere ve Uygulamalara Bağlanacak Kullanıcı Hesaplarını Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Site ve uygulama özelliklerinin temsil durumunu, site ve uygulama kullanıcılarının görüntüleyip yapılandırabileceği biçimde yapılandırın.

Sitelerdeki ve Uygulamalardaki Özelliklerin Yönetimini Devretme (sayfa İngilizce olabilir)

Onay kutusu

Bağlantı ayarlarını yapılandırın ve uzaktan yönetimi etkinleştirin.

Yönetim Hizmeti'ni Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir)

Ayrıca Bkz.


İçindekiler