Hata sayfalarınızın modunu ve varsayılan sayfa özelliklerini yapılandırmak için Hata Sayfası Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu kullanın. Bu ayarlar, tüm hata sayfalarını etkiler.

Daha fazla bilgi için bkz. (sayfa İngilizce olabilir) .NET Hata Sayfaları.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Mod

Hata sayfaları için bir mod belirleyin: Açık, Kapalı veya Yalnızca Uzak.

Mutlak URL

Bir hata oluştuğunda tarayıcının gideceği varsayılan URL adresini belirtir. Bu öznitelik belirtilmezse, bunun yerine genel bir hata iletisi alırsınız.

URL mutlak olabileceği gibi göreli de olabilir. Bir mutlak URL örneği olarak www.contoso.com/ErrorPage.htm verilebilir. /ErrorPage.htm gibi göreli bir URL, hatanın oluştuğu Web sayfasına değil, bu özniteliğin URL’sini belirten Web.config dosyasına göreli durumdadır. Bir (~) işaretiyle başlayan ~/ErrorPage.htm gibi bir URL, belirtilen URL’nin uygulamanın kök yoluna göreli olduğunu belirtir.


İçindekiler