İstek filtreleme modülünün kural listesine belirli parametrelere sahip bir kural eklemek için Filtreleme Kuralı Ekle iletişim kutusunu kullanın. Bu eylem, modülün kural tarafından belirtilen ölçütlere uyan istekleri reddetmesine olanak tanır.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Ad

Listeye eklenecek olan filtreleme kuralı adını belirtir.

Url tara

Bu seçeneği belirlediğinizde, istek filtreleme modülü bir istek URL’sini tarar.

Sorgu dizesini tara

Bu seçeneği belirlediğinizde, istek filtreleme modülü bir istek sorgu dizesini tarar.

Üstbilgileri Tara

Kullanıcı tarafından tanımlanan bir üstbilgiyi, istek içinde aranacak üstbilgiler listesine ekler. Tabloya yeni bir satır eklemek için yıldız (*) işaretini kullanın.

Geçerli Parametreler

Bir dosya adı uzantısını, bu istek filtreleme kuralının geçerli olduğu dosya adı uzantısı listesine ekler. Tabloya yeni bir satır eklemek için yıldız (*) işaretini kullanın.

Dizeleri Reddet

Bir dizeyi, istek içinde taranacak dizeler listesine ekler. Belirtilen dize; istek URL’sinde, sorgu dizesinde veya üstbilgide bulunursa, istek reddedilir. Tabloya yeni bir satır eklemek için yıldız (*) işaretini kullanın.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler