IIS'de aşağıdaki nesnelerin özelliklerini değiştirmek için Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullanabilirsiniz:

  • Uygulama havuzu

  • Web sitesi

  • FTP sitesi

  • Web uygulaması

  • Sanal dizin

Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusu, nesnenin bir veya bir grup özelliğini düzenleme sihirbazı veya iletişim kutusu kullanmadan değiştirmek istediğiniz veya özelliğin bir sihirbaz veya iletişim kutusunda görüntülenmediği durumlarda kullanışlıdır.

Not

Tüm uygulama havuzlarının, Web sitelerinin, Web uygulamalarının veya sanal dizinlerin varsayılan değerini değiştirmek isterseniz, bunu yapmak için söz konusu nesnelerden herhangi birinin uygun Varsayılanlar iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Belirli bir özellik hakkında bilgi için, Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda özelliği seçin ve özellik kılavuzunun altındaki özellik açıklaması bölmesinde gösterilen bilgilere bakın. Özellik kılavuzuyla özellik açıklaması bölmesi arasındaki çubuğu tıklatıp yukarı doğru sürükleyerek özellik açıklaması bölmesini büyütebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda daha çok özellik görmek için Varsayılanlar iletişim kutusunun tamamını yeniden boyutlandırabilirsiniz.


İçindekiler