Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane umożliwia zmianę właściwości następujących obiektów w usługach IIS:

  • pula aplikacji,

  • witryna sieci Web,

  • witryna FTP,

  • aplikacja sieci Web,

  • Katalog wirtualny.

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane przydaje się, gdy zachodzi potrzeba modyfikacji określonej właściwości lub grupy właściwości obiektu bez użycia kreatora edycji ani okna dialogowego albo gdy właściwość nie jest wyświetlana w kreatorze ani oknie dialogowym.

Uwaga

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wartości domyślnej dla wszystkich pul aplikacji, witryn sieci Web, aplikacji sieci Web lub katalogów wirtualnych, można w tym celu użyć okna dialogowego Ustawienia domyślne odpowiedniego dla danego obiektu.

Aby uzyskać informacje o określonej właściwości, należy zaznaczyć tę właściwość w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi w okienku opisu właściwości, które znajduje się pod siatką właściwości. Okienko opisu właściwości można powiększyć, klikając pasek między siatką właściwości a tym okienkiem, a następnie przeciągając go w górę. Można również zmienić rozmiar całego okna dialogowego Ustawienia domyślne, aby wyświetlić więcej właściwości jednocześnie.


Spis treści