Strona funkcji Przeglądanie katalogów umożliwia modyfikowanie ustawień zawartości w celu przeglądania katalogu na serwerze sieci Web. Po skonfigurowaniu przeglądania katalogu wszystkie podkatalogi będą korzystać z tych samych ustawień, chyba że zostaną one zastąpione na niższym poziomie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Godzina

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić godzinę ostatniej modyfikacji każdego pliku na liście katalogów.

Rozmiar

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić rozmiar każdego pliku na liście katalogów.

Rozszerzenie

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić rozszerzenie nazwy każdego pliku na liście katalogów.

Data

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić datę ostatniej modyfikacji każdego pliku na liście katalogów.

Data długa

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić datę ostatniej modyfikacji każdego pliku na liście katalogów (w rozszerzonym formacie).

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Włącz

Włącza funkcję Przeglądanie katalogów. Jeśli funkcja Dokument domyślny jest włączona, ale funkcja Przeglądanie katalogów jest wyłączona, w przeglądarkach na komputerach klienckich wyświetlana jest lista katalogów, a nie błąd 403 – Dostęp zabroniony. Jeśli funkcje Dokument domyślny i Przeglądanie katalogów są włączone, usługi IIS zwracają dokument domyślny w przypadku jego odnalezienia lub listę katalogów, jeśli odnalezienie dokumentu domyślnego jest niemożliwe.

Wyłącz

Wyłącza funkcję Przeglądanie katalogów. Jeśli funkcje Dokument domyślny i Przeglądanie katalogów są wyłączone, w przeglądarkach na komputerach klienckich wyświetlany jest błąd 403 – Dostęp zabroniony.

Zobacz też


Spis treści