Rola serwera sieci Web (usługi IIS) domyślnie nie jest instalowana w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows 7. Ponadto niektóre funkcje programu Menedżer usług IIS i usług IIS 7 nie są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows 7. W tematach zawartych w tej części można znaleźć więcej informacji na temat funkcji dostępnych w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows 7, a także procedury instalowania usług IIS 7.

Ta część zawiera następujące tematy:

Dostępne usługi roli serwera sieci Web (IIS) w usługach IIS 7.5

Instalowanie usług IIS w wersji 7.5 w systemie Windows Server 2008 R2

Instalowanie usług IIS 7.5 w systemie Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate

Instalowanie usług IIS 7.5 w systemie Windows 7 Home Premium, Home Basic lub Home Starter


Spis treści