Funkcja uwierzytelniania szyfrowanego zapewnia szyfrowanie znacznie bezpieczniejsze niż podstawowe. Uwierzytelnianie szyfrowane jest obsługiwane przez wszystkie nowoczesne przeglądarki i działa przez serwery proxy oraz zapory.

Aby móc z powodzeniem korzystać z uwierzytelniania szyfrowanego, należy najpierw wyłączyć uwierzytelnianie anonimowe. Pierwsze żądanie wysyłane do serwera przez wszystkie przeglądarki dotyczy dostępu anonimowego do zawartości serwera. Jeśli uwierzytelnianie anonimowe nie jest wyłączone, użytkownicy mogą anonimowo uzyskiwać dostęp do całej zawartości na serwerze, w tym do zawartości z ograniczeniami.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie szyfrowane

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem szyfrowanym.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie szyfrowane.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie szyfrowane.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania szyfrowanego, umożliwiające ustawienie obszaru, względem którego powinny być uwierzytelnianie poświadczenia. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku wybrania pozycji Uwierzytelnianie szyfrowane z listy dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści