Okna dialogowe Dodawanie mapowania modułu i Edytowanie mapowania modułu umożliwiają dodawanie nowych lub edytowanie istniejących mapowań na serwerze sieci Web. Mapowanie określonego pliku lub rozszerzenia nazwy pliku na moduł macierzysty na serwerze sieci Web powoduje, że jeśli użytkownik zażąda tego pliku lub pliku z tym rozszerzeniem, żądanie to zostanie przetworzone przez ten moduł. Na przykład usługi IIS 7 mapują wszystkie żądania plików asp na moduł IsapiModule, aby był on wywoływany, gdy użytkownik zażąda pliku z rozszerzeniem nazwy asp.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Ścieżka żądania

Wpisz rozszerzenie nazwy pliku lub nazwę pliku z rozszerzeniem, dla którego chcesz, aby obsługa przetwarzała żądania. Jeśli na przykład chcesz, aby obsługa przetwarzała wszystkie żądania plików z rozszerzeniem abc, wprowadź rozszerzenie *.abc, a jeśli chcesz, aby obsługa przetwarzała wszystkie żądania określonego pliku, wprowadź jego nazwę wraz z rozszerzeniem, jak Mójplik.abc.

Moduł

Wybierz moduł, który ma przetwarzać żądania zasobów określonych w polu Ścieżka żądania.

Wykonywalny (opcjonalnie)

Opcjonalnie wpisz ścieżkę do pliku dll lub exe, jeśli moduł wybrany w polu Moduł wymaga uruchomienia pliku wykonywalnego, tak jak to jest np. w przypadku modułu FastCGI.

Uwaga

Po kliknięciu przycisku OK w celu dodania i zapisania mapowania obsługi należy dodać plik wykonywalny do listy Ograniczenia ISAPI i CGI, aby umożliwić jego uruchamianie.

W przypadku określenia pliku exe można również wpisać po ścieżce opcjonalne parametry wiersza polecenia. Parametry wiersza polecenia nie są obsługiwane w przypadku plików dll.

Uwaga

W przypadku określania ścieżki pliku exe, która zawiera spacje, należy umieścić tę ścieżkę w podwójnym cudzysłowie ("). Należy na przykład wpisać "c:\pliki\pliki_obslugi\obsluga.exe". Nie jest to wymagane przy plikach dll.

Nazwa

Wpisz opisową przyjazną nazwę mapowania obsługi.

Ograniczenia żądań

Otwiera okno dialogowe Ograniczenia żądań, w którym można określić dodatkowe, opcjonalne ograniczenia dla mapowania.

Zobacz też


Spis treści