Okno dialogowe Zaawansowane zasady SSL umożliwia dostosowanie poszczególnych wymagań dotyczących szyfrowania danych przesyłanych między serwerem FTP a klientami przez kanał kontrolny i kanał danych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Kanał kontrolny: Zezwalaj

Określa, że szyfrowanie danych dla kanału kontrolnego jest dozwolone. Ta opcja pozwala klientom wybrać, czy dla kanału kontrolnego ma być używany protokół SSL.

Kanał kontrolny: Wymagaj

Określa, że szyfrowanie danych dla kanału kontrolnego jest wymagane. Ta opcja powoduje, że wszyscy klienci używają protokołu SSL w przypadku wszystkich działań na kanale kontrolnym.

Kanał kontrolny: Wymagaj tylko dla poświadczeń

Określa, że szyfrowanie danych jest wymagane dla kanału kontrolnego tylko w przypadku, gdy przesyłane są poświadczenia użytkownika.

Uwaga

Wybranie tej opcji powoduje, że wszyscy klienci używają protokołu SSL w przypadku kanału kontrolnego, jeśli przesyłane są poświadczenia użytkownika, a następnie klienci mogą wybrać, czy dla kanału kontrolnego ma być nadal używany protokół SSL.

Kanał danych: Zezwalaj

Określa, że szyfrowanie danych dla kanału danych jest dozwolone. Ta opcja pozwala klientom wybrać, czy dla kanału danych ma być używany protokół SSL.

Kanał danych: Wymagaj

Określa, że szyfrowanie danych dla kanału danych jest wymagane. Ta opcja powoduje, że wszyscy klienci używają protokołu SSL w przypadku wszystkich działań na kanale danych.

Kanał danych: Odmów

Określa, że szyfrowanie danych dla kanału danych jest niedozwolone. Ta opcja jawnie odmawia używania protokołu SSL w przypadku wszystkich działań na kanale danych.

Zobacz też


Spis treści