Okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania szyfrowanego umożliwia określanie nazwy obszaru.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis
  • Obszar

Wpisz nazwę domeny DNS lub adres, który będzie używać poświadczeń uwierzytelnionych w wewnętrznej domenie systemu Windows. W przypadku uwierzytelniania szyfrowanego podanie wartości Obszar jest obowiązkowe.

Zobacz też


Spis treści