Opcje zawarte w oknie dialogowym Wyszukiwanie konfiguracji umożliwiają wyszukiwanie określonych sekcji plików konfiguracyjnych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Znajdź sekcję

Wpisz ścieżkę do sekcji, której chcesz poszukać w pliku konfiguracyjnym. Podczas wpisywania kolejnych znaków wyniki wyszukiwania są filtrowane, pokazując tylko aktualnie pasujące pozycje.

Lewe okienko

Pokazuje wyniki wyszukiwania sekcji w widoku hierarchii lub widoku płaskim.

Prawe okienko

Pokazuje skonfigurowaną wartość z sekcji znalezionej w pliku konfiguracyjnym.

Zobacz też


Spis treści