W tym temacie wymieniono procedury odpowiadające typowym zadaniom administracyjnym w usługach IIS 7. Niektóre z tych zadań stanowią nowość w tej wersji usług IIS, a inne są podobne do zadań pochodzących z poprzednich wersji, ale w nowej wersji zmianie uległy procedury.

W tej części


Spis treści