Strona funkcji Przeglądanie katalogów FTP umożliwia modyfikowanie ustawień zawartości związanych z przeglądaniem katalogu na serwerze sieci FTP. W przypadku skonfigurowania przeglądania katalogów dla wszystkich katalogów są używane te same ustawienia.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Styl wyświetlania katalogów

Określa format, który ma być używany do wyświetlania listy zawartości katalogu. Dostępne opcje:

  • MS-DOS — pliki i folder są wyświetlane w formacie MS-DOS.

  • UNIX — pliki i folder są wyświetlane w formacie UNIX.

Katalogi wirtualne

Określa, czy przy wyświetlaniu listy zawartości katalogu mają być wyświetlane katalogi wirtualne. Jeśli ta opcja jest włączona, katalogi wirtualne są wyświetlane; w przeciwnym wypadku są one ukryte.

Bajty dostępne

Określa, czy przy wyświetlaniu listy zawartości katalogu ma być wyświetlana liczba dostępnych bajtów.

Uwaga

Wyświetlana liczba dostępnych bajtów określa pozostały rozmiar miejsca na dysku lub pozostałą liczbę dostępnych bajtów, jeśli jest włączony przydział na poziomie dysku lub folderu.

Lata czterocyfrowe

Określa format roku używany przy wyświetlaniu daty ostatniej modyfikacji każdego pliku. Jeśli ta opcja jest włączona, daty są wyświetlane przy użyciu roku czterocyfrowego, w przeciwnym wypadku — przy użyciu roku dwucyfrowego.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Powoduje zastosowanie zmian do strony funkcji Przeglądanie katalogów FTP.

Anuluj

Powoduje anulowanie zmian wprowadzonych na stronie funkcji Przeglądanie katalogów FTP.

Uwaga

Oprócz skonfigurowania ustawień przeglądania katalogów na serwerze FTP można również użyć funkcji Komunikaty FTP w celu dostosowania komunikatów wyświetlanych w czasie, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do serwera FTP.

Zobacz też


Spis treści