Okno dialogowe Dostawcy niestandardowi umożliwia dodawanie i usuwanie niestandardowych dostawców uwierzytelniania FTP dla serwera FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Wybierz przynajmniej jednego zarejestrowanego dostawcę niestandardowego

Wyświetla listę niestandardowych dostawców uwierzytelniania FTP, którzy zostali zarejestrowani na serwerze FTP. Wybranie niestandardowego dostawcy uwierzytelniania FTP z listy powoduje włączenie tego dostawcy dla całego serwera FTP lub dla określonej witryny FTP w zależności od węzła, który jest wyróżniony w drzewie programu Menedżer usług IIS.

Ten element pojawia się zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie witryny.

Uwaga

Niestandardowy dostawca uwierzytelniania może być albo klasą o kodzie zarządzanym, albo modułem COM o kodzie natywnym.

Zarejestruj

Wyświetla okno dialogowe Dodawanie niestandardowego dostawcy uwierzytelniania. Umożliwia ono dodawanie nowych niestandardowych dostawców uwierzytelniania FTP do serwera FTP.

Edytuj

Wyświetla okno dialogowe Edytowanie niestandardowego dostawcy uwierzytelniania. Umożliwia ono edytowanie ustawień niestandardowego dostawcy uwierzytelniania FTP, który jest już zarejestrowany.

Ten element pojawia się wyłącznie na poziomie globalnym.

Usuń

Usuwa niestandardowego dostawcę uwierzytelniania FTP, który jest już zarejestrowany.

Ten element pojawia się wyłącznie na poziomie globalnym.

Uwaga:

W przypadku skonfigurowania ustawień uwierzytelniania FTP należy również skonfigurować ustawienia autoryzacji FTP.

Zobacz też


Spis treści