Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia konfigurowanie ciągu połączenia do korzystania z nazwy użytkownika i hasła serwera SQL. Poświadczenia te należy ustawić, gdy baza danych serwera SQL znajduje się na komputerze innym niż serwer sieci Web.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę konta, którego usługi IIS mają używać w celu uzyskania dostępu do bazy danych serwera SQL.

Hasło

Wpisz hasło skojarzone z bazą danych serwera SQL.

Potwierdź hasło

Wpisz ponownie hasło skojarzone z bazą danych serwera SQL.

Zobacz też


Spis treści